26 Sněžka z cesty mezi Úpským rašeliništěm a Slezským sedlem