044.1 - Vemeník dvoulistý - Platanthera bifolia C3